Články

10 let Ústavu práva a právní vědy o.p.s.

21.1.2015

Dne 7. ledna 2015 tomu bude 10 let, co byl Ústav práva a právní vědy, o.p.s. zapsán od rejstříku obecně prospěšných společností. Členové LISSE LEGAL jsou lektory této vzdělávací instituce a vedoucí partner kanceláře JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M dokonce jeho ředitelem.

 

detail

Podání žaloby

19.1.2015

V návaznosti na využití směnek a uznání dluhu v tzv. rozhodčí doložkou, tedy ustanovením smlouvy, které přenáší pravomoc rozhodovat spor ze soudu na rozhodce, jsme ro Vás připravili vzor žalob na směnku a na uznání dluhu.  

detail

Charakteristika doložky

19.1.2015

Základní rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka je zvláštní ustanovení ve smlouvě, které říká, že případný spor budou strany smlouvy řešit před rozhodcem a nikoliv před soudem. Verdikt takového rozhodce se označuje jako rozhodčí nález a je ze zákona považován za rozhodnutí, postavené na úroveň rozsudku soudu. Rozhodnutí je podkladem k exekuci stejně jako kterékoliv jiné. Na základě rozhodčího nálezu ji lze vést i v zahraničí, a to mnohem jednodušeji, než na základě soudního rozhodnutí (např. na Slovensku, v Polsku, v Německu apod.).

Rozhodčí řízení je výhodné, protože je rychlé. 

detail

Proč volit rozhodčí řízení?

19.1.2015

Rozhodčí řízení obecně

Rozhodčí řízení přenáší rozhodování o právních sporech mezi účastníky ze soudu na rozhodce, kteří rozhodují bez zbytečných formalit vydáním rozhodčího nálezu. Ten je konečným rozhodnutím (nelze jej napadnout odvoláním), které je podkladem pro následné nařízení exekuce soudem. Výhodou rozhodčího řízení je jeho rychlost a rychlá vykonatelnost. Oproti soudnímu řízení jsou zde srovnatelné přímé náklady, které je však třeba porovnávat s nepřímými náklady pro případ zdlouhavého a zatěžujícího soudního řízení před obecnými soudy. Rozhodčí řízení bývalo typické pro obchodní spory, poslední vývoj (např. v EU) však vede k tomu, že je využíváno i pro spory spotřebitelské nebo spory ryze občanskoprávní povahy.

detail

Ceník odměny a konzultace

19.1.2015

Advokátní kancelář poskytuje klientům právní služby zejména na základě hodinové sazby. V této odměně je již zahrnuta i související práce administrativního personálu advokátní kanceláře. Kromě hodinových sazeb odměn lze mezi advokátní kanceláří a klientem sjednat též paušální odměnu za právní služby, které mají být poskytnuty v dané věci. Výše takovéto paušální odměny se pak odvíjí zejména od náročnosti, složitosti a hodnoty daného případu.

detail

Arbitrážní instituce

19.1.2015

Arbitrážní instituce jsou organizace sdružující osoby, které jsou způsobilé být určeny či jmenovány rozhodcem. Poskytují jim administrativní, technické a organizační zázemí včetně doručování a přijímání veškerých písemností. Arbitrážní instituce mohou vést seznamy rozhodců a po 1. 4. 2012, kdy vstoupila v účinnost tzv. euronovela zákona o rozhodčím řízení. Mohou též vydávat pravidla rozhodčího řízení, kterými se rozhodci řídí (viz § 19 odst. 4 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů).

 

detail

Změna sídla LISSE LEGAL - Lisse & Partners

25.6.2014

Advokátní kancelář LISSE LEGAL - Lisse & partners se stěhuje do nových prostor v Holešovicích...

detail

Semináře z oblasti nového občanského zákoníku (NOZ)

8.7.2013

Rádi bychom Vás pozvali na semináře z oblasti nového občanského zákoníku (NOZ). Akce se budou realizovat v průběhu léta v pražském paláci Konvikt. Více informací o seminářích najdete v odkazu zde...

detail

Navštivte speciální seminář - Novela zákona o rozhodčím řízení rok poté

7.5.2013

Rádi bychom Vás pozvali na zajímavý seminář o rozhodčím řízení. Akce se bude realizovat 15.5. v pražském paláci Konvikt. Více informací najdete v odkazu zde...

detail

Komentář ke kauze Protonového centra - ČT

22.1.2013

V Praze na Bulovce je od prosince 2012 otevřeno nové Protonové centrum. Moderní zařízení na léčbu rakoviny má ale zatím jen dva pacienty. Tato klinika za více než čtyři miliardy totiž neuzavřela smlouvu se zdravotními pojišťovnami včetně VZP. Podívejte se na naše vyjádření ke kauze, video najdete zde...

detailAdvokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Veronika Kubičková

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz