Zastupovaní před soudy a před rozhodci

Advokáti LISSE LEGAL mají mnoho zkušeností se zastupováním svých klientů v občanském soudním řízení před soudy, a v rozhodčí řízení před rozhodci. Naši advokáti se specializují na procesní právo a zastupování před soudem a před rozhodci a mají v tomto směru při poskytování právních služeb našim klientům bohaté zkušenosti.

V rámci zastupování poskytujeme souhrnné právní zastoupení a s klientem nejprve zanalyzujeme právní problém a poté stanovíme jeho možná řešení, která mu představíme z několika pozic. V soudním či rozhodčím řízení zastupujeme klienty jak z pozice žalobce, tak i z pozice žalovaných. Zastupujeme klienta podle jeho volby buď hned od zahájení soudného řízení včetně sepisu žaloby, nebo můžeme převzít zastupování klienta v již probíhajícím soudním sporu.

Naše klienty zastupujeme před veškerými civilními, trestními, obchodními a správními soudy včetně Nejvyššího soudu České republiky a Nejvyššího správního soudu, dále před Ústavním soudem České republiky, jakož i před rozhodci a rozhodčími soudy. Máme bohaté zkušenosti s jednáním před obchodním rejstříkem, katastrálním úřadem, živnostenským úřadem nebo stavebním úřadem. Zastupujeme klienty také v insolvenčním řízení a v rámci excindačních a incidenčních žalob, stejně jako v řízení exekučním.

Stažení

Stáhněte si naši směnku s rozhodčí doložkou, obsahuje všechny nezbytné údaje. Směnka je ke stažení zde.Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz