Náš tým

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Absolvoval Právnickou fakultu UK s prospěchem výborně (1998). Tamtéž získal velký doktorát (Ph.D., 2002). Je partnerem advokátní kanceláře. Specializuje se zejména na obchodní právo, insolvenční právo, na právo rozhodčího řízení a na municipální právo. Je činný také jako lektor přednášek zejména z oblasti práva rozhodčího řízení, práva orgánů obchodních korporací a municipálního práva. V těchto oborech poskytuje také nejčastěji právní poradenství.

Advokacii vykonává od roku 2003. Od roku 2005 je ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., kde se mj. v rámci vzdělávacích programů MBA a LL.M. věnuje též přednáškové činnosti, V letech 2003-2012 působil jako vysokoškolský pedagog na několika českých vysokých školách, kde vyučoval obchodní a občanské právo, civilní proces a arbitráže. Od roku je 2009 rozhodcem Rozhodčího soudu při Institute of Arbitration Law, se sídlem v Bratislavě. Jeho publikační činnost zahrnuje přes sto odborných článků v právních časopisech i na webových právních portálech. Vyjadřuje se rovněž k aktuálním kauzám pro média, např. pro Českou televizi, je též mj. autorem Komentáře k zákonu o rozhodčím řízení (LINDE 2012).


JUDr. Josef Srba, MBA

Josef Srba je partnerem advokátní kanceláře. V seznamu advokátní České advokátní komory je zapsán od roku 2002, nejprve jako samostatný advokát, posléze jako partner AK LISSE LEGAL - Lisse & partneři.

V roce 1987 úspěšně absolvoval na Právnické fakultě UK státní rigorózní zkoušku a získal titul JUDr. V roce 1992 složil u Komory komerčních právníků České republiky profesní zkoušku na komerčního právníka. Do roku 1993 se zabýval legislativní činností a řešením problematiky v oblasti správního práva v resortu Ministerstva obrany České republiky. V letech 1994-2001 vykonával funkci vedoucího oddělení vymáhání pohledávek v několika státních společnostech. V roce 2007 získal profesní titul MBA a téhož roku se stal garantem vzdělávacích programů Centra právních studií při Ústavu práva a právní vědy v Praze. JUDr. Srba má bohaté zkušenosti z problematiky občanského a trestního práva, mj. v oblasti regresního řízení a odpovědnosti státu za škodu, jakož i v oblasti vymáhání pohledávek v dědických řízeních a exekucích.

 

Mgr. Jan Hrabec

Úspěšně absolvoval magisterský studijní program právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (2010). Diplomovou práci na téma „Právní následky porušení smlouvy v občanském právu“ obhájil s výborným hodnocením.

Již v průběhu studia získal cenné zkušenosti s advokacií jako praktikant v prestižních pražských advokátních kancelářích, kde se zaměřoval primárně na oblast občanského a obchodního práva. Od roku 2013 je zapsán jako advokát v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Jan Hrabec je zapsán na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Institute of Arbitration Law, se sídlem v Bratislavě. Ve své odborné advokátní praxi se specializuje především na oblast smluvního práva, odpovědnosti za škodu, bezdůvodného obohacení, a práva rozhodčího, exekučního a insolvenčního řízení. Je autorem několika odborných článků v prestižních právních časopisech a lektorem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. 


 

Mgr. Vojtěch Wiesner

Mgr.  Vojtěch Wiesner se v 90. letech nejprve věnoval podnikatelksé činnosti, kde načerpal mnoho manažerských zkušeností jako člen ststautárních orgánů obchodních korporací. Po absolvování právnických studií se věnoval právnímu poradenství zejména v oblasti občanského a obchodního práva. Postupně získal mnohaleté zkušenosti s advokacií jako praktikant v advokátních kancelářích, kde se zaměřoval primárně na oblast vymáhání pohledávek.

Od roku 2014 je nad rámec své dosavadní právnické praxe zapsán do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. Vojtěch Wiesner je rovněž  rozhodcem Rozhodčího soudu při Institute of Arbitration Law, se sídlem v Bratislavě. Ve své odborné praxi se specializuje především na oblast závazkového práva, včetně deliktů, práva nekalé soutěže, práva duševního vlastnictví a soudního a rozhodčího řízení. 

 

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA 

Pavel Marinič je absolventem Vysoké škole ekonomické a postgraduálního studia na Právnické fakultě, dále absolvoval studium v mezinárodním programu evropský management na Europäische Wirtschaftshochschule v Berlíne. Věnoval se přednáškové a konzultační činnosti na Ekonomické univerzitě v Praze a v rámci Katedry finančního a daňového práva na soukromé univerzitě Škoda Auto Vysoká škola. Má dlouholetou praxi na vrcholových pozicích managementu doma i v zahraničí. 
Je specialistou v oblasti finančního managementu podniku a finanční analýzy a controllingu, které také vyučuje. Odborně se orientuje na měření finanční výkonnosti a hodnotový management. Je autorem a spoluautorem devíti monografii a mnoha odborných článků v domácích i zahraničních periodikách. Od roku 2012 působí jako lektor na Ústavu práva a právní vědy a člen správní rady a předsedou vědecké rady na European Business School (EBS). S advokátní kanceláří LISSE LEGAL  spolupracuje na projektech oceňování hodnoty závodu, obchodního podílu či akcií, a obchpodniku, poradenství ve věcech managementu a výkonu činnosti statutárních orgánů obchodních korporací, finanční analýzy a controllingu, měření finanční výkonnosti závodu. 
 

 

Mgr. Barbora Vrajíková 

Úspěšně absolvovala magisterský studijní program právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2016). Již v průběhu studia a následně i po jeho ukončení působila na pozici podnikového právníka v mezinárodní energetické společnosti, kde získala cenné znalosti a zkušenosti v oblasti smluvního, energetického, finančního a pracovního práva. Od roku 2017 je zapsána jako advokátní koncipientka v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou.  Mluví plynně anglicky.


 
Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Veronika Kubičková

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz