Náš tým

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Absolvoval Právnickou fakultu UK s prospěchem výborně (1998). Tamtéž získal velký doktorát (Ph.D., 2002). Je partnerem advokátní kanceláře. Specializuje se zejména na obchodní právo, insolvenční právo, na právo rozhodčího řízení a na municipální právo. Je činný také jako lektor přednášek zejména z oblasti práva rozhodčího řízení, práva orgánů obchodních korporací a municipálního práva. V těchto oborech poskytuje také nejčastěji právní poradenství.

Advokacii vykonává od roku 2003. Od roku 2005 je ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., kde se mj. v rámci vzdělávacích programů MBA a LL.M. věnuje též přednáškové činnosti, V letech 2003-2012 působil jako vysokoškolský pedagog na několika českých vysokých školách, kde vyučoval obchodní a občanské právo, civilní proces a arbitráže. Od roku je 2009 rozhodcem Rozhodčího soudu při Institute of Arbitration Law, se sídlem v Bratislavě. Jeho publikační činnost zahrnuje přes sto odborných článků v právních časopisech i na webových právních portálech. Vyjadřuje se rovněž k aktuálním kauzám pro média, např. pro Českou televizi, je též mj. autorem Komentáře k zákonu o rozhodčím řízení (LINDE 2012).

 

 

Mgr. Jan Hrabec

Úspěšně absolvoval magisterský studijní program právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (2010). Diplomovou práci na téma „Právní následky porušení smlouvy v občanském právu“ obhájil s výborným hodnocením.

Již v průběhu studia získal cenné zkušenosti s advokacií jako praktikant v prestižních pražských advokátních kancelářích, kde se zaměřoval primárně na oblast občanského a obchodního práva. Od roku 2013 je zapsán jako advokát v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Jan Hrabec je zapsán na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Institute of Arbitration Law, se sídlem v Bratislavě. Ve své odborné advokátní praxi se specializuje především na oblast smluvního práva, odpovědnosti za škodu, bezdůvodného obohacení, a práva rozhodčího, exekučního a insolvenčního řízení. Je autorem několika odborných článků v prestižních právních časopisech a lektorem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. 


 

JUDr. Josef Srba, MBA 

Josef Srba je partnerem advokátní kanceláře. V seznamu advokátní České advokátní komory je zapsán od roku 2002, nejprve jako samostatný advokát, posléze jako partner AK LISSE LEGAL - Lisse & partneři.

 

V roce 1987 úspěšně absolvoval na Právnické fakultě UK státní rigorózní zkoušku a získal titul JUDr. V roce 1992 složil u Komory komerčních právníků České republiky profesní zkoušku na komerčního právníka. Do roku 1993 se zabýval legislativní činností a řešením problematiky v oblasti správního práva v resortu Ministerstva obrany České republiky. V letech 1994-2001 vykonával funkci vedoucího oddělení vymáhání pohledávek v několika státních společnostech. V roce 2007 získal profesní titul MBA a téhož roku se stal garantem vzdělávacích programů Centra právních studií při Ústavu práva a právní vědy v Praze. JUDr. Srba má bohaté zkušenosti z problematiky občanského a trestního práva, mj. v oblasti regresního řízení a odpovědnosti státu za škodu, jakož i v oblasti vymáhání pohledávek v dědických řízeních a exekucích.

 

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA 

Pavel Marinič je absolventem Vysoké škole ekonomické a postgraduálního studia na Právnické fakultě, dále absolvoval studium v mezinárodním programu evropský management na Europäische Wirtschaftshochschule v Berlíne. Věnoval se přednáškové a konzultační činnosti na Ekonomické univerzitě v Praze a v rámci Katedry finančního a daňového práva na soukromé univerzitě Škoda Auto Vysoká škola. Má dlouholetou praxi na vrcholových pozicích managementu doma i v zahraničí. 
Je specialistou v oblasti finančního managementu podniku a finanční analýzy a controllingu, které také vyučuje. Odborně se orientuje na měření finanční výkonnosti a hodnotový management. Je autorem a spoluautorem devíti monografii a mnoha odborných článků v domácích i zahraničních periodikách. Od roku 2012 působí jako lektor na Ústavu práva a právní vědy a člen správní rady a předsedou vědecké rady na European Business School (EBS). S advokátní kanceláří LISSE LEGAL  spolupracuje na projektech oceňování hodnoty závodu, obchodního podílu či akcií, a obchpodniku, poradenství ve věcech managementu a výkonu činnosti statutárních orgánů obchodních korporací, finanční analýzy a controllingu, měření finanční výkonnosti závodu. 
 

 

Mgr. Barbora Vrajíková 

Úspěšně absolvovala magisterský studijní program právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2016). Již v průběhu studia a následně i po jeho ukončení působila na pozici podnikového právníka v mezinárodní energetické společnosti, kde získala cenné znalosti a zkušenosti v oblasti smluvního, energetického, finančního a pracovního práva. Od roku 2017 je zapsána jako advokátní koncipientka v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou.  Mluví plynně anglicky.


 
Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Veronika Kubičková

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz