Výhody

  • V případě, že použijete doložky do vašich smluv a dojde k případnému sporu, řízení trvá v řádu týdnů. Do měsíce může být Váš případ pravomocně rozhodnut. Pro svou rychlost je tento instrument oblíbený zejména v západoevropských zemích - řízení se zbytečně neprotahuje a je efektivní, nikdo nechce čekat na rozhodnutí soudu roky. Vymahatelnost je navíc zaručena i v zemích EU.

  • Řízení před rozhodcem je navíc levnější (zhruba o 50%), je jednoinstanční (nelze se dále odvolávat a tím protahovat řízení), lze vyloučit ústní jednání (není nutné k rozhodci vůbec chodit, řízení lze provést písemně) a lze rozhodovat na základě spravedlnosti (na základě „selského rozumu“) apod.



Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz