Uznání dluhu

Uznání dluhu je jedním ze zajišťovacích prostředků, jimiž si věřitel zajišťuje pohledávku vůči dlužníkovi. Věřitel si tak vylepšuje pozici pro případ vymáhání pohledávky soudní cestou nebo cestou rozhodčího řízení, obecně řečeno – „pojišťuje si“ dluh svého dlužníka.

V čem spočívá jeho základní přednost?

Pokud dlužník uzná vůči Vám svůj dluh, vzniká právní domněnka existence takového dluhu. Zjednodušeně řečeno, pokud dlužník neprokáže, že Vám dluh vrátil - má soudce nebo rozhodce dluh za prokázaný. Řízení je pak velmi rychlé.

Takto lze uznat závazek z podnikatelských i nepodnikatelských aktivit.

Uznání dluhu má ještě jednu významnou výhodu, spočívající v prodloužení promlčení. Obecně platí, že pokud své právo neuplatníte do 3 let, tak se promlčuje a nemůžete se jej domoci u soudu. Sice existuje, ale dlužníka ke splnění prostě nedonutíte – dluh může zaplatit jen dobrovolně (což bohužel zpravidla nečiní).

Pokud však máte v ruce uznání dluhu, začíná jeho podpisem běžet nová promlčecí doba, a to 10 letá. To je bezesporu výhoda.

Stažení

Stáhněte si tento dokument. Je plně k disposici zde.

 

 Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Veronika Kubičková

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz