Trestní právo

V oblasti trestního práva poskytuje LISSE LEGAL svým klientům zejména obhajobu v trestních věcech, a jak v oblasti majetkových nebo hospodářských či dalších trestných činů. V případě zproštění nebo zastavení trestního stíhání zastupujeme klienty rovněž v řízení o náhradu škody vůči státu za škodu vzniklou trestním stíháním. Našimi klienty jsou jak jednotlivci, tak i právnické osoby, kterou mohou být podle zákona o trestání právnických osob stíhány za trestné činy také. Trestní odpovědnost právnické osoby je zákonem koncipována velice přísně, neboť nemusí být založena výlučně jednáním statutárních zástupců obchodní korporace nebo jiné právnické osoby (jednatelů, představenstva), ale může ji založit i jednání jejích zaměstnanců.

V rámci prevence možných trestněprávních dopadů jednání obchodních korporací a jejich statutárních orgánů nebo zaměstnanců poskytujeme svým klientům neocenitelné právní služby spočívající v předběžném posuzování připravovaných smluv z pohledu dopadů trestního práva. Prevence se v tomto případě klientovi více než vyplatí.

V trestním řízení zastupujeme i osoby poškozené a jejich právem je vedle účasti v řízení také nárok na uplatnění náhrady škody, která jim byla trestným činem způsobena. Taková újma přitom může vzniknout mnoha způsoby, poškozením zdraví nebo věci nevyjímaje. Uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení je přitom leckdy jednodušší a levnější alternativou, než domáhat se nároku před civilními soudy.Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz