Správa a vymáhání pohledávek

Správa a vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek právní cestou je od účinnosti zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti mnohem efektivnější než tomu bylo dříve. Věřitelé by se však neměli pouze pasivně spoléhat na výše uvedená fakta, ale měli by preventivně ve spolupráci s advokátní kanceláří své pohledávky aktivně spravovat, neboť doba soudního řízení, jež vede k získání vlastního exekučního titulu, je stále příliš dlouhá.

Pro případ, že byste chtěli vymožení svého nároku urychlit, lze tak učinit sjednáním rozhodčí doložky, kterou založíte pravomoc profesionálního rozhodce k rozhodnutí sporu. Naši advokáti působí též jako rozhodci u Rozhodčího soudu při IAL SE. Více informací o rozhodčí řízení najdete zde.

Součástí kvalitní správy pohledávek je např. právní zajišťování pohledávek, minimalizace vzniku pohledávek po splatnosti, včasné upomínání dlužníků, odporování právních úkonů dlužníka učiněných ke škodě věřitele, řízené postupování (cesse) nebo započítávání pohledávek. Aktivní přístup je v oblasti vymáhání a správy pohledávek základem úspěchu, a svým klientům nabízíme zejména následující právní služby:

  • soudní a následné exekuční vymáhání pohledávek, spolupráce se soukromým exekutorem (zjišťování a zajišťování majetku dlužníka, volba optimálních způsobů výkonu rozhodnutí)
  • poradenství při obchodních transakcích s pohledávkami (postupování, zápočty, zastavování, prodej a kapitalizace pohledávek)
  • přípravu zajištění pohledávek (např. zástavní smlouvy, ručení, zajišťovací směnky, smluvní pokuty, notářské a exekutorské zápisy)
  • jednání s dlužníky po splatnosti závazku (upomínky, uznávání závazků, dohody o splátkovém kalendáři, dohody o narovnání)
  • právní kroky zabraňující zhoršení právního postavení věřitele a dobytnosti jeho pohledávek
  • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení (insolvenční návrhy, přihlašování pohledávek a incidenční spory).

 Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz