Směnky

 
Směnka je „úvěrový cenný papír“ (tzn. doklad na půjčené peníze) obsahující zákonem přesně stanovené údaje. Z nich vyplývá dlužnický závazek, jenž dává majiteli směnky právo požadovat po dlužníkovi ve stanovenou dobu stanovenou částku.

Výhody

Pokud si necháte od dlužníka podepsat směnku, je Vaše pozice při vymáhání dluhu mnohem snazší. Soud nebo rozhodce následně v soudním nebo rozhodčím řízení (až na výjimky) nepřezkoumává, z jakého právního důvodu dlužná částka vznikla a za jakým účelem (nepřezkoumává se tedy ani právní, ani tzv. hospodářský důvod vzniku závazku). V soudním či rozhodčím řízení je pro soudce nebo rozhodce jako rozhodující orgán podstatné pouze to, zda má směnka zákonem stanovené náležitosti.

Pokud rozhodci předložíte řádně vyplněnou směnku, nemusíte prakticky nic dalšího dělat a máte jistotu, že budete v rozhodčím řízení úspěšní. Je pak velmi rychlé. Naši advokáti působí též jako rozhodci, a to i ve směnečných věcech. Rozhodčí řízení je alternativou soudnímu řízení a je na rozdíl od něj výhodnější v tom, že je oproti soudnímu řízení o mnoho rychlejší. Pokud si stáhnete směnku s rozhodčí doložkou, založíte tím pravomoc rozhodce k rozhodování sporu a přispějete výrazně k tomu, že Váš spor bude rychle rozhodnut.

Stažení

Stáhněte si naši směnku s rozhodčí doložkou, obsahuje všechny nezbytné údaje. Směnka je ke stažení zde.Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Barbora Ptáčková, DiS.

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz