Rozhodčí doložky

Základní rozhodčí doložka
Rozhodčí doložka je zvláštní ustanovení ve smlouvě, které říká, že s případným sporem půjdou její účastníci před rozhodce a ne ke klasickému státnímu soudu.

Verdikt takového rozhodce se označuje jako rozhodčí nález a je ze zákona považován za rozhodnutí, postavené na úroveň soudu. Rozhodnutí je podkladem k exekuci stejně jako kterékoliv jiné. Na základě rozhodčího nálezu ji lze vést i v zahraničí, a to mnohem jednodušeji, než na základě soudního rozhodnutí (např. na Slovensku, v Polsku, v Německu apod.)

Spotřebitelská rozhodčí doložka
Se liší v tom, že účastníkem smlouvy je dodavatel a na druhé straně spotřebitel. Typické v případech, kdy podnikatel poskytne spotřebiteli nějakou službu (úvěr, postaví dům, prodá zboží apod.).

Zákon a právo EU vyžadují v těchto smlouvách zvláštní náležitosti, směřující k větší informovanosti spotřebitele (tzn. slabší strany), o rozhodčím řízení. Na veřejnosti se občas objevují informace o tom, že ve spotřebitelských smlouvách nesmí rozhodčí doložka být. Takové tvrzení ale není pravdivé - může, ale jsou na ni (z hlediska náležitostí) kladeny větší nároky.



Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Veronika Kubičková

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz