Naše články - 2012

Publikační činnost našich zaměstnanců je výrazem jejich zájmu o právo, který se neomezuje pouze na aplikační praxi, ale je transformován i v teoretické rovině. Pravidelně přispíváme články do právních publikací, či esejí, kterými pozitivně ovlivňujeme současnou právní doktrínu.

 

Datum Link na článek Médium Autor příspěvku
23.10. 2012 K posouzení vykonatelnosti pohledávky přiznané
rozhodčím nálezem v insolvenčním řízení
epravo.cz
17.10. 2012 K posouzení vykonatelnosti pohledávky přiznané
rozhodčím nálezem v insolvenčním řízení-3.část
elaw.cz
11.10. 2012 K posouzení vykonatelnosti pohledávky přiznané
rozhodčím nálezem v insolvenčním řízení-2.část
elaw.cz
08.10. 2012

K posouzení vykonatelnosti pohledávky přiznané
rozhodčím nálezem v insolvenčním řízení-1 část

elaw.cz
12.09. 2012

Výklad ustanovení § 196a odst. 1 a 3 ObchZ
ve vztahu k běžnému obchodnímu styku

epravo.cz
15.05. 2012

Rozhovor s autorem komentáře k zákonu
o rozhodčím řízení

epravo.cz
19.04. 2012

Euronovela zákona o rozhodčím řízení 2012 - díl třetí

elaw.cz
16.04. 2012 Euronovela zákona o rozhodčím řízení 2012 - díl druhý elaw.cz
11.04. 2012 Euronovela zákona o rozhodčím řízení 2012 - díl první elaw.cz
18.04. 2012 Komentář k novele zákona o rozhodčím řízení elaw.cz
16.06. 2012 Euronovela zákona o rozhodčím řízení 2012 epravo.cz

 Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz