Převzetí / likvidace společností

Vyřešte problémy své problémové společnosti jednou provždy!

 • Je Vaše společnost neaktivní a Vy nemáte chuť ani čas absolvovat úřední martyrium s její likvidací?
 • Hrozí Vaší obchodní společnosti předlužení?
 • Byl na Vaši společnost podán insolvenční návrh, nebo prohlášen konkurs?
 • Je na Vás vyvíjen psychický či dokonce fyzický nátlak ze strany vymahačských firem?
 • Čelíte jako jednatel společnosti šikanózním trestním oznámením?
 • Účtuje Vám Váš daňový poradce horentní sumy za poradenství?
 • Hradíte dluhy společnosti z vlastních peněz a už Vás to existenčně ohrožuje?

Pokud jste si na výše položené otázky alespoň dvakrát odpověděli kladně, najdete řešení Vašich problémů právě u naší společnosti.

Popis služby

Profesionální přístup a Vaše spokojenost je naší hlavní prioritou. Výsledkem naší práce je spokojený zákazník, který nám přenechal veškerou starost o svou firmu. 
Nabízíme Vám správné a bezchybné pokračování vedení společnosti v souladu s platnou obchodní, účetní a daňovou legislativou.

V rámci našich služeb zajistíme:

 • převzetí Vašeho obchodního podílu v problémové společnosti
 • odvolání současného jednatele a jmenování jednatele-profesionála (osoby se znalostí problematiky likvidace/insolvence. Do funkce jmenujeme zkušeného advokáta naší advokátní kanceláře.
 • změnu sídla a názvu firmy z dovětkem „v likvidaci“
 • protokolární převzetí stávajícího účetnictví, případně jeho rekonstrukci
 • protokolární převzetí majetku (je-li k dispozici)
 • poradenství při rozjezdu Vašeho dalšího podnikání.

Převezmeme i společnosti, na které již byl podán insolvenční návrh, či prohlášen konkurs!

Tím však naše práce neskončí. Naši specialisté povedou Vaši firmu dál, budou komunikovat se zaměstnanci, věřiteli, insolvenčními správci, správními úřady, justicí i policií.
Současně provedou společnost likvidací, případně insolvenčním řízením, až k jejímu definitivnímu výmazu z Obchodního rejstříku.

Cena služby 

Cena za převod Vaší společnosti závisí na rozsahu agendy, kterou je třeba převzít. Je zřejmé, že jiná cena bude účtována za převzetí aktivní firmy, která má zaměstnance a majetek, nebo kde jsou vedeny soudní spory, a firmy, která je již neaktivní a nemá jiné závazky než z běžného obchodního styku.

Přesnou kalkulaci ceny Vám proto sdělíme až poté, co se alespoň rámcově seznámíme s účetním i faktickým stavem Vaší firmy.

Obecně lze však říci, že cena za kompletní převzetí společnosti typu s.r.o. se pohybuje v řádu od několika desítek tisíc Kč + náklady převodu, správní poplatky a DPH.

Je-li Vaše společnost neaktivní, minimálně 5 let nevyvíjela žádnou činnost a nemá žádné dluhy, daňové nedoplatky ani jiné soukromoprávní závazky vůči třetím osobám, převezmeme ji pouze za přímé výdaje spojené s převzetím (notářský zápis, soudní poplatek za zápis změn v OR, a pod.). 

Tato zvýhodněná nabídka neplatí pro společnosti, jejichž statutárními orgány nebo společníky byly v minulosti občané jiných států než České republiky.

Potřebujete poradit, vysvětlit či pomoci se situací ve firmě? Pak nás neváhejte kontaktovat. První i druhá konzultace ZDARMA. 

 Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Veronika Kubičková

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz