Vhodnost mediace

Mediaci lze využít zejména jako alternativního řešení sporů v komerční oblasti, při řešení obchodních sporů či zaměstnaneckých sporů. Výhodou je jednoznačně fakt, že při řešení sporů mediací nedochází k přerušení obchodních vazeb mezi firmami, jak tomu většinou bývá při soudním či arbitrážním jednání.

Snahou mediátora je dosažení dohody stran, smíru, kompromisu, který umožňuje další dobrou spolupráci a kdy strany mohou zohlednit budoucí dobré vztahy při společném obchodování. Mediace poskytuje příležitost překročit čistě právní postavení a nalézt specifické řešení odpovídající skutečné podobě sporu. Tento přístup založený na shodě zvyšuje šance, že jakmile strany svůj spor vyřeší, budou schopny udržovat běžné obchodní a osobní vztahy.


Mediace v komerční sféře je vhodná především:
 

1. v oblasti sporů mezi firmami a orgány státní správy a samosprávy

2. v oblasti spolupráce dvou podnikatelských subjektů

 • při nedodržení smluvních podmínek
 • při fúzích či dělení firem
 • při tvorbě dlouhodobých smluvních vztahů
 • při řešení kooperačních vztahů
 • oblast e-komerce

3. v oblasti vnitropodnikové

 • při řešení sporů mezi spolumajiteli
 • při řešení sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci (odbory)
 • při řešení sporů mezi jednotlivými zaměstnanci
 • při narušování integrity řízení
 • při změnách podnikatelských záměrů, vytváření strategie firmy, konsolidaci či transformaci
 • při vytváření či změnách podnikové kultury

4. při hledání dohody ve spotřebitelských sporech

 • při řešení sporů mezi zákazníkem s výrobcem, prodejcem
 • při nedodržení smluvních podmínek prodeje, garance oprav


Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Barbora Ptáčková, DiS.

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz