Právní zastupování

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti zastupování v soudních a mimosoudních řízeních:

  • Zastupování před všemi soudy v občanských, obchodních, pracovních sporech a ve sporech z nekalé soutěže, ve správním soudnictví
  • Zastupování před Ústavním soudem české republiky
  • Zastupování před správními úřady a státními orgány
  • Zastupování před rozhodčími soudy a působení ve funkci rozhodců
  • Mediace a konciliace

     Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz