Pedagogická činnost

 
Členové advokátní kanceláře LISSE LEGAL doplňují své zkušenosti z aplikační praxe pedagogickou činností na českých vysokých školách, a dále i publikační činností odborných příspěvků, které publikují v tištěných nebo elektronických médiích.
 

Publikace zde.

Pedagogická činnost členů kanceláře LISSE LEGAL je výrazem jejich zájmu o právo, který se neomezuje pouze na aplikační praxi, ale čerpá zkušenosti nabyté z ní a předává je dále. Právo je intelektuální výzva a jeho pojetí je třeba tradovat dále, lišit mezi „law in books“  (právo napsané v knihách, tj. zákony) a „law in action“ (právo v praxi), mezi nimiž je rozdíl odvozený často z nesprávné aplikace právních norem státními orgány.

Členové advokátní kanceláře LISSE LEGAL působí ve správní radě českého právního think tanku Ústavu práva a právní vědy, o.p.s jehož je hlavní partner kanceláře, JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., MPA, zakladatelem a ředitelem. V rámci lektorské činností přednáší členové LISSE LEGAL  zejména právo obchodních korporací, smluvní právo, rozhodčí řízení a řadu dalších témat, při nichž využívají svých hlubokých teoretických znalostí, a současně i zkušeností z advokátní praxe. 

 

 


Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Barbora Ptáčková, DiS.

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz