My a média

Vyjádření ke kauze protonového centra

V Praze na Bulovce od prosince 2012 otevřeno nové Protonové centrum. Moderní zařízení na léčbu rakoviny má ale zatím jen dva pacienty. Zvýšení počtu pacientů je v nedohlednu. Tato klinika za více než čtyři miliardy totiž neuzavřela smlouvu se zdravotními pojišťovnami včetně VZP. A ta se do uzavření smlouvy nehrne. Nucený správce VZP totiž v minulosti zavázal pojišťovnu za zvláštních okolností a bez vědomí správní rady k obrovských výdajů.

Odborný komentář JUDr. Luďka Lisse z pořadu Reportéři si spustíte kliknutím na obrázek. Začíná v 18:47 minutě.

 

 

Další komentář ke kauze IZIP

Redaktoři České televize zjistili zajímavé skutečnosti ohledně hospodaření VZP a předali je k odbornému výkladu našemu advokátovi JUDr. Luďkovi Lisse. Ten dostal od redaktorů České televize k odbornému posudku kupní smlouvu a zjistil, že i přestože by VZP získala majoritní podíl v IZIPu, nebude stejně moci projekt bez hrozby arbitráže zastavit. Informace byly prezentované v neděli 20.11. 2011 v Událostech na programu ČT1.

Reportáž z pořadu Události s odborným komentářem JUDr. Luďka Lisse si spustíte kliknutím na obrázek.

 

 

Náš odborný komentář ke kauze IZIP

Pan JUDr. Luděk Lisse byl požádán redaktory České televize o odborné
vyjádření k aktuální kauze elektronické zdravotní knížky IZIP. Tento projekt a VZP byl  podroben nezávislému auditu kvůli ověření vzájemných vztahů. Nad elektronickou knížkou se totiž vznáší riziko mezinárodní arbitráže...

Reportáž s odborným komentářem našeho JUDr. Luďka Lisseho si spustíte kliknutím na obrázek. Rozhovor je obsažen zhruba v sedmé minutě pořadu Reportéři ČT.

 

Články na Eprávu.cz

Orgány obchodní korporace I: Neplatnost rozhodnutí statutárních a kontrolních orgánů obchodní korporace

https://www.epravo.cz/top/clanky/organy-obchodni-korporace-i-neplatnost-rozhodnuti-statutarnich-a-kontrolnich-organu-obchodni-korporace-107152.html  

27.2.2018

K povinnosti prezidenta přijmout demisi předsedy vlády

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-povinnosti-prezidenta-prijmout-demisi-predsedy-vlady-106334.html

12.9.2017

Dohodnutá osoba aneb Rozhodčí doložky arbitrážních center 5 let po novele

https://www.epravo.cz/top/clanky/dohodnuta-osoba-aneb-rozhodci-dolozky-arbitraznich-center-5-let-po-novele-106278.html

1.9.2017

Právo a spravedlnost II: Retroaktivní rozhodovací praxe Nejvyššího a Ústavního soudu

https://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-a-spravedlnost-ii-retroaktivni-rozhodovaci-praxe-nejvyssiho-a-ustavniho-soudu-101677.html

14.6.2016

Souběh funkcí člena statutárního orgánu a zaměstnance

https://www.epravo.cz/top/clanky/soubeh-funkci-clena-statutarniho-organu-a-zamestnance-101406.html

26.5.2016

Zastupování na valné hromadě obchodní korporace po 1. 1. 2014

https://www.epravo.cz/top/clanky/zastupovani-na-valne-hromade-obchodni-korporace-po-1-1-2014-101296.html

5.5.2016

Délka funkčního období členů představenstva po změně stanov

https://www.epravo.cz/top/clanky/delka-funkcniho-obdobi-clenu-predstavenstva-po-zmene-stanov-101144.html

20.4.2016

Sistace hlasovacích práv podle § 426 ZOK ve vztahu k právnickým osobám blízkým a k jednání ve shodě

https://www.epravo.cz/top/clanky/sistace-hlasovacich-prav-podle-426-zok-ve-vztahu-k-pravnickym-osobam-blizkym-a-k-jednani-ve-shode-100770.html

14.3.2016

Diskriminace (bývalých) živnostníků v právní úpravě oddlužení

https://www.epravo.cz/top/clanky/diskriminace-byvalych-zivnostniku-v-pravni-uprave-oddluzeni-100051.html

6.1.2016

Luděk Lisse: Přijměme návrat k právnímu normativismu

https://www.epravo.cz/top/aktualne/ludek-lisse-prijmeme-navrat-k-pravnimu-normativismu-96578.html

31.12.2014

Věcný přezkum rozhodčího nálezu soudem a přezkum platnosti rozhodčí doložky v aktuální judikatuře

https://www.epravo.cz/top/clanky/vecny-prezkum-rozhodciho-nalezu-soudem-a-prezkum-platnosti-rozhodci-dolozky-v-aktualni-judikature-96294.html

30.12.2014

Právo a spravedlnost III: Dualismus práva z pohledu jeho adresátů

https://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-a-spravedlnost-iii-dualismus-prava-z-pohledu-jeho-adresatu-96110.html

2.12.2014

Pokyn valné hromady členovi statutárního orgánu podle ZOK

https://www.epravo.cz/top/clanky/pokyn-valne-hromady-clenovi-statutarniho-organu-podle-zok-95629.html

29.10.2014

K právu insolvenčního správce (správce konkursní podstaty) na osvobození od úhrady poplatku za rozhodčí řízení

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-pravu-insolvencniho-spravce-spravce-konkursni-podstaty-na-osvobozeni-od-uhrady-poplatku-za-rozhodci-rizeni-95214.html

3.9.2014

Právo a spravedlnost I.

https://www.epravo.cz/top/efocus/pravo-a-spravedlnost-i-93669.html

19.2.2014

Teorie a praxe

https://www.epravo.cz/top/aktualne/teorie-a-praxe-92280.html

28.8.2013

Spotřebitelské právo a rozhodčího řízení

https://www.epravo.cz/top/aktualne/spotrebitelske-pravo-a-rozhodciho-rizeni-92103.html

5.8.2013

K námitce započtení v rozhodčím řízení

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-namitce-zapocteni-v-rozhodcim-rizeni-91797.html

9.7.2013

Amnestie prezidenta republiky trochu jinak

https://www.epravo.cz/top/efocus/amnestie-prezidenta-republiky-trochu-jinak-91482.html

22.5.2013

K posouzení vykonatelnosti pohledávky přiznané rozhodčím nálezem v insolvenčním řízení

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-posouzeni-vykonatelnosti-pohledavky-priznanerozhodcim-nalezem-v-insolvencnim-rizeni-86178.html

23.10.2012

Výklad ust. § 196a odst. 1 a 3 ObchZ ve vztahu k běžnému obchodnímu styku

https://www.epravo.cz/top/clanky/vyklad-ust-196a-odst-1-a-3-obchz-ve-vztahu-k-beznemu-obchodnimu-styku-85250.html l

12.9.2012

Luděk Lisse: Komentář k novele zákona o rozhodčím řízení jsem psal už v průběhu legislativního procesu

https://www.epravo.cz/top/efocus/ludek-lisse-komentar-k-novele-zakona-o-rozhodcim-rizeni-jsem-psal-uz-v-prubehu-legislativniho-procesu-82756.html

3.5.2012

Komentář k novele zákona o rozhodčím řízení

https://www.epravo.cz/top/clanky/komentar-k-novele-zakona-o-rozhodcim-rizeni-82421.html

18.4.2012

Euronovela zákona o rozhodčím řízení 2012

https://www.epravo.cz/top/clanky/euronovela-zakona-o-rozhodcim-rizeni-2012-82291.html

16.4.2012

Nalézání práva rozhodci v nové judikatuře Ústavního soudu

https://www.epravo.cz/top/clanky/nalezani-prava-rozhodci-v-nove-judikature-ustavniho-soudu-77917.html

20.10.2011

Kdo jedná za společnost v řízení o obnovení likvidace

https://www.epravo.cz/top/clanky/kdo-jedna-za-spolecnost-v-rizeni-o-obnoveni-likvidace-77180.html?mail

20.9.2011

Judikatorní kolotoč v rozhodčím řízení aneb tady pomůže jen legislativní změna

https://www.epravo.cz/top/clanky/judikatorni-kolotoc-v-rozhodcim-rizeni-aneb-tady-pomuze-jen-legislativni-zmena-76838.html

6.9.2011

K vybraným problémům návrhu novely zákona o rozhodčím řízení

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-vybranym-problemum-navrhu-novely-zakona-o-rozhodcim-rizeni-76452.html

23.8.2011

Dodatečné úkony účastníků rozhodčího řízení

https://www.epravo.cz/top/clanky/dodatecne-ukony-ucastniku-rozhodciho-rizeni-75643.html

28.7.2011

Jak může pomoci Rozhodčí řízení

https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-muze-pomoci-rozhodci-rizeni-74502.html?mail

7.6.2011

Obligatorní náležitosti rozhodčí smlouvy jako součásti spotřebitelských smluv de lege ferenda

https://www.epravo.cz/top/clanky/obligatorni-nalezitosti-rozhodci-smlouvy-jako-soucasti-spotrebitelskych-smluv-de-lege-ferenda-73060.html

17.5.2011

K otázce rozhodčího řízení bez existence rozhodčí smlouvy

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-otazce-rozhodciho-rizeni-bez-existence-rozhodcismlouvy-72577.html

29.3.2011

Aktuální judikatura krajských soudů - způsob určení rozhodce

https://www.epravo.cz/top/clanky/aktualni-judikatura-krajskych-soudu-zpusob-urceni-rozhodce-70532.html

1.2.2011

Rozhodčí soud vs. arbitrážní centrum

https://www.epravo.cz/top/clanky/rozhodci-soud-vs-arbitrazni-centrum-69770.html

12.1.2011

Rozhodci a jejich činnost de lege ferenda

https://www.epravo.cz/top/-69196.html

14.12.2010

Hayekovo myšlení ve světle současné hypertrofie legislativy

https://www.epravo.cz/top/clanky/hayekovo-mysleni-ve-svetle-soucasne-hypertrofie-legislativy-68472.html

30.11.2010

Malá poznámka ke kritice zrušení části insolvenčního zákona

https://www.epravo.cz/top/-66193.html

21.9.2010

Pojďme proti mýtům aneb K otázce povahy rozhodčího řízení

https://www.epravo.cz/top/-63170.html

16.6.2010

Neplatnost rozhodčí smlouvy arbitrážního centra aneb konec (Pod-vodníků?) rozhodců ad hoc v Čechách, na Moravě a ve Slezsku?

https://www.epravo.cz/top/clanky/neplatnost-rozhodci-smlouvy-arbitrazniho-centra-anebkonec-pod-vodniku-rozhodcu-ad-hoc-v-cechach-na-morave-a-ve-slezsku-60960.html

31.3.2010

Přezkum věcné správnosti rozhodčího nálezu soudem

https://www.epravo.cz/top/clanky/prezkum-vecne-spravnosti-rozhodciho-nalezu-soudem-60331.html

24.2.2010

Několik poznámek k ust. § 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a k některým ustanovením souvisejícím

https://www.epravo.cz/top/clanky/nekolik-poznamek-k-ust-3-zakona-c-851996-sb-o-advokacii-a-k-nekterym-ustanovenim-souvisejicim-46208.html

16.2.2007Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Veronika Kubičková

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz