Jak na to?

Jak vyřešit spor rychle, efektivně a s rozhodnutím, které je ihned vykonatelné?
Na našich stránkách najdete mediační doložku, kterou si zkopírujete a vložíte do smlouvy nebo objednávky, již právě uzavíráte (většinou se umisťuje na závěr dokumentu). Pokud si nevíte rady, jak a kam doložku ve smlouvě  vložit, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme.

Dojde-li pak ke sporu, nepodáváte žalobu k běžnému soudu, ale zašlete nám podklady k vedení sporu a mediační řízení může začít.

Jak mediace skončí?
Mediace končí vydáním mediačního smíru, který může být vydán jako nevykonatelná dohoda o smíru (o narovnání) nebo ve formě rozhodčího nálezu, proti kterému se nelze odvolat a je doručením vykonatelný. 

Pokud ve sporu uspějete, v rozhodčím nálezu je uvedeno, jakou povinnost (kolik, do kdy, co apod.) musí protistrana splnit. Pokud ji nesplní ve stanovené lhůtě, můžete vzít nález a vyhledat exekutora, který bude vše vymáhat.

Rozhodčí nález je vykonatelný ve 150 zemích světa daleko snáze než soudní rozsudky. Obchodujete-li se zahraničními partnery nebo pokud se jejich majetek nachází kdekoli ve světě, je lépe řešit spory v rozhodčím řízení. Jeho obliba pochází právě z mezinárodního obchodu, kde téměř nefunguje řešení sporů běžnými soudy. Vzhledem k době trvání běžného soudního řízení však roste obliba rozhodčího řízení i u nás, v Česku.

Jak dlouho mediace řízení trvá?
Mediace trvá v závislosti na složitosti případu kolem 2 měsíců. Nabízíme však i zrychlené rozhodčí řízení, ve kterém je rozhodováno pouze na základě listinných důkazů, bez konání ústního jednání. Pak je doba trvání řízení zkrácena na několik týdnů. Již v takto krátké době můžete mít  Váš spor definitivně vyřešen.

Proč nežalovat u běžných soudů, ale řešit spor u rozhodčího soudu ?
Všeobecně je známo, že spor u obecných soudů budete řešit celá léta. Naše mediace končí v případě zájmu stran vydáním rozhodčího nálezu, který je konečný a přímo vykonatelný. Tzn., že pokud protistrana nesplní své povinnosti, jdete přímo k exekutorovi. To vše je u nás vyřízeno a skončeno do 2 měsíců od podání žaloby. Často  ještě daleko rychleji.

Prevence sporů
Každý z nás by měl připravovat obchod tak, aby z něj nevznikl žádný spor. Současně je třeba pamatovat na to, že ho není možné zcela vyloučit. Proto už při formulaci smlouvy uvažujme, jak se bude případný spor  řešit. Vždy se snažme zabránit tomu, aby se dostal ke státním soudům kdekoli na světě, protože ty obchodu a podnikání většinou nerozumějí. Cestou k dosažení dobré prevence je rozhodčí smlouva nebo doložka.

Služby, které nabízíme, jsou v duchu této myšlenky. Poradíme Vám preventivně vložit mediační doložku, pomůžeme řešit spor smírem, nebude-li to možné, rychle jej rozhodneme.Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Veronika Kubičková

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz