Mediace a mediační řízení

Ideální řešení pro všechny

Mediace patří mezi tzv. alternativní způsoby řešení sporů (ADR nebo-li Alternative Dispute Resolution). Onou „alternativou" se rozumí jiný způsob řešení sporu, než prostřednictvím státních soudů.

Mediace je výhodným způsobem řešení sporů, protože není postavena na konfrontaci, ale upřednostňuje jednání a smírné řešení sporu. Realizuje se ústním projednáním sporu. Strany si během jednání před mediátorem sdělí své výchozí požadavky a mediátor je následně zapracuje do návrhu dohody o smíru.

Dohodu o smíru, kterého dosáhnete mediací, Vám profesionálně sepíšeme, a necháme schválit v řízení před soudem, nebo Vám doporučíme jiné vhodné řešení.Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Veronika Kubičková

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz