Členství

Česká advokátní komora

Česká advokátní komora (ČAK) je právnickou osobou zřízenou zákonem č. 85/1996 Sb. se sídlem v Praze. Je samosprávnou stavovskou organizací sdružující všechny advokáty v ČR.

ČAK vede seznam advokátů a seznam advokátních koncipientů, prostřednictvím svých orgánů vydává vnitřní stavovské předpisy, rozhoduje o kárné odpovědnosti advokátů a vykonává další činnosti,
k níž je zmocněna zákonem a vnitřními předpisy.


World Jurist Association

"Svět, ve kterém vládne právo, ne síla." Toto motto se stalo primárním cílem World Jurist Association (WJA) již od jejího samotného založení v roce 1963.

WJA byla založena v reakci na mezinárodní výzvu k uspořádání celosvětového fóra, kde by soudci, právníci, profesoři práva a další profesionálové mohli společně spolupracovat a získat tak podporu širší veřejnosti ke zřízení instituce, která by upravovala a regulovala správu mezinárodního práva.

WJA, jakožto nevládní organizace se speciálním poradním statusem při Hospodářské a sociální rady OSN, dokáže vždy alternativním způsobem oslovit mezinárodní společenství. WJA úzce spolupracuje s jednotlivými vládami států, nevládními organizacemi, ale i mezinárodními asociacemi a dokazuje tak, že národy mohou využívat a ne zříkat se, své vlastní suverenity prostřednictvím mezinárodního práva.

Díky podpoře WJA mohou ti, co o právu v každém státě rozhodují a tvoří jej, jednat jako jednotlivci a ne jako zástupci určité země, třídy či ideologie.

 

International Bar Association

International Bar Association (IBA) je mezinárodní asociace advokátů a sdružení právníků z různých zemí. Účelem IBA je podporovat výměnu informací mezi právními asociacemi po celém světě, podporovat nezávislost soudnictví a právo právníků vykonávat své povolání bez rušení, a podpora lidských práv pro právníky po celém světě prostřednictvím svého Institutu pro lidská práva.

Organizace působí prostřednictvím sekcí a výborů s cílem umožnit výměnu informací a názorů mezi svými členy, pokud jde o právní předpisy, postupy a pracovních povinností týkajících se praxe obchodního práva po celém světě. Přitom IBA snaží "ovlivňovat vývoj mezinárodního práva reformy" a "tvar budoucího povolání advokáta" na celém světě.

 

Union Internationale des Avocats

Organizace byla založena v roce 1927 evropskými právníky za účelem vytvořit mezinárodní síť odborných profesních kontaktů.

Dnes je UIA otevřena právníkům celého světa, jejími členy je víc jak  200 asociací
i organizací (sdružujících přes 2 000 000 právníků) a tísíce různých členů ve 110 zemích světa.

Oficiálními jazyky jsou Angličtina, Francouzština, Španělština, Němčina, Italština, Portugalština
a Arabština.

 

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost. Dle zákona
podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR).

Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. 

HK ČR sdružuje téměř 14 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných
v 66 regionálních a 84 oborových asociací HK ČR.Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Veronika Kubičková

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz