Co je rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení obecně
Rozhodčí řízení přenáší rozhodování o právních sporech mezi účastníky na rozhodce, kteří rozhodují bez zbytečných formalit vydáním rozhodčího nálezu. Ten je konečným rozhodnutím (nelze jej napadnout odvoláním), které je podkladem pro následné nařízení exekuce soudem.

Výhodou rozhodčího řízení je jeho rychlost a okamžitá vykonatelnost. Oproti soudnímu řízení jsou zde srovnatelné přímé náklady, které je však třeba porovnávat s nepřímými náklady pro případ zdlouhavého a zatěžujícího soudního řízení před obecnými soudy. Rozhodčí řízení bývalo typické pro obchodní spory, poslední vývoj (např. v EU) však vede k tomu, že je využíváno i pro spory spotřebitelské nebo spory ryze občanskoprávní povahy.

Rozhodčí smlouva
Základem rozhodčího řízení je platná smlouva o rozhodci nebo rozhodčí doložka uzavřená oběma stranami. Může být součástí právě uzavírané smlouvy nebo může být uzavřena dodatečně až po vzniku sporu a může se týkat jen určitého sporu (smlouva o rozhodci).

Rozhodčí smlouva je závazná i pro nástupce stran, jestliže to v ní není výslovně vyloučeno. Může se týkat jen určitého okruhu právních vztahů. Jde o spory majetkové (ne spory vzniklé v souvislosti s výkonem rozhodnutí nebo incidenčních sporů), ohledně kterých mohou účastníci uzavřít smír. Smlouva musí být uzavřena písemně.

Rozhodčí nález
Prostřednictvím rozhodců získáte rozhodčí nález – ten je postaven na úroveň soudního rozhodnutí a je exekučně vykonatelný. Na jeho základě tedy můžete prostřednictvím exekutora dlužníkovi zabavit majetek a použít ho k uspokojení pohledávek.

Rozhodce
V každém rozhodčím řízení si můžete vybrat rozhodce bez omezení. Z důvodu garance profesionality je vhodné zvolit si osoby s právní praxí nebo ekonomy s bohatou praktickou zkušeností z oblasti obchodního a občanského práva, a to i v mezinárodním kontextu.

Právníci advokátní kanceláře LISSE LEGAL jsou zapsáni na seznamu rozhodců stálého Rozhodčího soudu při IAL SE a v této oblasti jsou považováni za respektované odborníky požívající značné autority. Při autoritativním rozhodování majetkových sporů mimo jiné plně využívají dlouholetých zkušeností ve sféře soukromého práva získaných výkonem advokacie.Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Barbora Ptáčková, DiS.

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz