Správní právo

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti správního práva, a to zejména stran:

  • Zastupování ve správních řízeních v jejich celé škále
  • Zastupování v řízeních v rámci správního soudnictví (řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, žaloby ve věcech samosprávy, ochrana proti nečinnosti správního orgánu, řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, řízení ve věcech volebních a ve věcech místního referenda, řízení ve věcech politických stran a politických hnutí.


Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz