Obchodní právo

Obchodní právo a právo obchodních korporací

Obchodněprávní agenda tvoří jeden z hlavních pilířů advokátní kanceláře LISSE LEGAL. Po přijetí nové rekodifikace českého obchodního práva provedené zákonem č. 90/2012 Sb. kterým byla přijat nový zákon o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, je z hlediska klienta obzvláště důležité, aby advokátní kancelář znala novou právní úpravu dokonale. Tento požadavek advokáti LISSE LEGAL splňují a poskytují i v oblasti nového obchodního práva právní služby nadstandardní úrovně.


Při poskytování právních služeb klademe důraz na jejich komplexnost a zároveň úzkou spolupráci s klienty, což nám umožňuje v rámci právního řešení zohlednit i specifické potřeby klienta. Na druhou stranu však poskytujeme i právní konzultace ad hoc.

Služby v oblasti obchodního práva kromě jiného zahrnují:

  • obchodněprávní smluvní agendu (sepisování, rozbory a posuzování smluv)
  • zakládání a transformace obchodních korporací a zajišťování jejich běžné agendy
  • průběžné poradenství při právních otázkách vznikajících v každodenní praxi obchodních korporací
  • právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic
  •  insolvenční právo (zastupování věřitelů i dlužníků)
  • právo cenných papírů (směnky, akcie a jiné investiční nástroje, povinné nabídky převzetí a veřejné návrhy smluv na koupi akcií)
  • nekalosoutěžní právo (klamavá reklama, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti atd.)
  • zastupování před soudy a rozhodci při sporech mezi podnikateli, nebo ve sporech mezi podnikatelem a spotřebitelem (zastupování podnikatelů i spotřebitelů)


Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz