Občanské právo

 
Občanské právo je základem celého soukromého práva, včetně práva obchodního. Po přijetí nové rekodifikace českého soukromého práva provedené zákonem č. 89/2012 Sb. kterým byla přijat nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, je z hlediska klienta obzvláště důležité, aby advokátní kancelář znala novou právní úpravu dokonale. Tento požadavek advokáti LISSE LEGAL splňují a poskytují i v oblasti nového občanského zákoníku právní služby nadstandardní úrovně.

Nové občanské právo je tedy i přirozenou a důležitou součástí právní agendy naší advokátní kanceláře a zahrnuje zejména:

  •  veškerou právní agendu týkající se nemovitostí (kupní, zástavní, nájemní, darovací a další smlouvy k nemovitostem, zastupování před katastrálními úřady, zajišťovací instituty ve vztahu k nemovitostem atd.);
  • zastupování před soudy v občanskoprávních sporech, včetně sporů na ochranu osobnosti;
  • zastupování před rozhodci v občanskoprávních sporech
  • rodinné a dědické právo.Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz