Nejnovější články

Jedna cigareta za padesát tisíc korun

1.6.2017

Od 31. května letošního roku nabývá účinnosti nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek č. 65/2017 Sb. (dále „nový zákon“). Spolu se zákoníkem práce (dále ZP) vytváří podmínky pro to, aby na pracovištích zaměstnanci nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje.

celý článek

K povinnosti prezidenta přijmout demisi předsedy vlády

17.5.2017

Před několika dny podal předseda vlády prezidentu republiky demisi, kterou považoval za demisi celé vlády. Nakonec demisi stáhl. V době, kdy píši tento článek, se řeší již jiná otázka, a to otázka odvolání ministra financí Andreje Babiše, které předseda vlády prezidentovi republiky navrhl. Bylo nicméně zajímavé sledovat vyjádření některých ústavních právníků i poučených laiků z řad novinářské obce, jak nahlíží na jednání prezidenta republiky, který zastával stanovisko, že předseda vlády demisi za celou vládu podat – myšleno v tomto posuzovaném případě – nemůže.

celý článek

Padáka za panáka? Aneb jak je to s pitím v pracovní době

4.5.2017

Do pracovního řádu jednoho úřadu zařadili ustanovení, že „přes vrátnici nesmí být přenesena jediná láhev alkoholu.“ Zaměstnanci „dobrou“ snahu zaměstnavatele obcházeli tím, že přenášeli dvě a více lahví alkoholu. Podobně postupují někteří zaměstnavatelé, když zakáží požívání alkoholu na „půdě“ pracoviště. Přitom kanceláře nebo výrobní prostory nejsou půdou a zákaz by tam při slovním výkladu stanovené povinnosti neplatil.

celý článek

Právo a televizní seriály

27.4.2017

Možná, že titulek dnešní úvahy neodpovídá tomu, čím chci začít. Ale vysvětelní přijde později. V souvislosti s novelou zákoníku práce, která je v současnosti projednávána v zákonodárných orgánech, někteří poslanci předložill pozměňovací a doplňovací návrhy v tom smyslu, aby do pracovního kodexu byla dána možnost výpovědi z pracovního poměru zaměstnavatelem bez uvedení důvodu. Odůvodnění těchto návrhů je nejen v rozporu s mezinárodními právními dokumenty, ale ovlivńuje do určité míry právní vědomí a veřejné mínění všech občanů, co si vlastně myslí o právu a jistotě v pracovních vztazích.

celý článek

archiv